Tasarım
Öykülerdeki isimler ve özgünleri


        "Gizem" dizisinde, bir-çok hayâlî isim var; bunları, bir yana bırakalım.

        Ama isimlerin büyük bir bölümü, aslında var olan gerçek isimlerden uyarlanmadır.

        Öncelikle şu kadarını belirteyim: Öykülerdeki jeolojik doğa yapısı, gerçekten de var; bu doğa kesiti, Doğu Karadeniz Dağları'nda bulunuyor; mevcût varlığı, öykülerime, -neredeyse- bire-bir aktardım; yâni aktarılan, patikalar, dağlar, ormanlar, çam ormanları... vs verilerini de özgün biçimde aktarıyorum.

Alazköy:
        Öykülerdeki 'Alazköy'ün konumunda, aslında ilkel sayılabilecek türden, yaklaşık bin kişinin yaşadığı bir köy bulunuyor. 'Alazköy' adını da, o köyün adından esinlenerek oluşturdum.

Alum Caddesi ve M'Alum Otel:
        Bu isimleri, özgün köyün, eski isminden esinlenerek oluşturdum.

Anamas Kliniği ve Anamas Restoran:
        Özgün köyde bulunan bir sokak parçasının adından esinlenerek, 'Anamas' adını oluşturdum.

Kalamana Deresi ve Kafe-restoran Kalaman:
        İki isim de özgün köyün ortasında akan derenin özgün adından esinlenerek oluşturulmuştur.

Karam Uçurumu:
        Yukarda da belrttiğim gibi, öykülerdeki jeolojik yapı, uydurma değildir. 'Karam Uçurumu'nu da, mevcût olan kaya uçurumundan esinlenerek oluşturdum; verdiğim ad da, özgün uçurumun adından esinlenmedir.

Kıran Kafe:
        'Kıran', mevcût olan gerçek köyün, en yükselerinde konuşlandırılmış bir mahalledir.

Uzun Gölet:
        Özgün köyde, derenin bir kısmında, 'Uzun Göl' adında bir yüzme olanağı, gerçekten vardır; ama 'Uzun Gölet', o gölün dahâ aşağılarında olup, yapay yöntemlerle ouşturulmuş bir baraj gölüdür.

        Tahmin edebileceğiniz gibi, bâzı isimler, özgün köyde bulunmaz. Bunlar, Halide Edip Adıvar Dereyolu, Alazköy Bulvarı, Anadar Caddesi (gerçekte var, ama adı değişik), Alum Caddesi, M'Alum Otel, Alazdibi Kuytusu (jeolojik yapısı mevcût)... vs! Elbet tüm mahalle ve yerleşkeler ve aktarılan binâlar da, gerçekte yoktur. Alazköy'deki ekonomik refâhın da, gerçek köyde ol-ma-dı-ğı-nı vurgulamamı, sanırım gereksiz bulacaksınız.

Târih: 24.10.2014 Bölüm: Tasarım
Content Management Powered by CuteNews
Tankut'tan, Aysun'a Ezgiler...
Yeni sürüm:
O güzel başını, göğsüme yasla!
(Geçmesin günümüz, yasla!)
Düzenleme (ilk sürüm):
O güzel başını, göğsüme yasla!
(Geçmesin günümüz, yasla!)
Videolarımın tümünü, gönül rahât-
    lığı ile indirebilirsiniz.
    Ancak; herhangi bir ortamda ya-
    yımlamanıza, izin yok!


    Telif özgürlüklerim üzerine ->
My big love Aysun
(Avuçlarımda, sıcaklığın var!)
Ulaş'tan, Gizem'e Ezgiler...
Ancak aktarımı, Tan Tankut'un sesinden dinleyeceksiniz.

Güfteyi de, buradaki öykülerden birinde okuyabilirsiniz.

Bestenin ikinci sürümü:
Yâr mı tatlı; sanrın mı?
  Kapldım Yeşilgöz'e!
(İntizâr)
Tasarım
© Erol Sürül | Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.