Tasarım
Tan Tankut'un kökeni


        Dahâ 15 yaşımda iken, Gizem öykülerini, kafamda tasarlamaya başlamıştım. O süreçte, Gizem'in soyadı üzerine, kafa yormamıştım.

Ama Gizem'in, 'baba gibi patronu', o dönemde, 'Tan Tankut' idi.

Tan Tanrıkut hakkındaki karakter tasarımlarımı, şu 50 yaşımdaki uygulamalarımda, aynen aktarıyorum.

Hem deizmi (tanrıbilirlik) andıracak, hem de Türtklük'ü aktaracak bir ad olmalıydı. Böylece, 'Tanrıkut' soyadında karar kılmıştım.

Aradan, çok fazla geçmeden, deizmden uzaklaştım. Böylece, 'Tankut' adını kısaltıp, 'Tankut' yaptım.

Yıllar sonra, Tan Tankut adını da, genişletmeye karar vermiştim.

Doduğumda, bana, 'Tamer' adını takmışlardı.

Buradan esinlenerek, öykülerin ikinci kahramânının adına, son biçimini vermiştim: 'Tan Taner Tankut'.Târih: 25.10.2015 Bölüm: Tasarım
Content Management Powered by CuteNews
Tankut'tan, Aysun'a Ezgiler...
Yeni sürüm:
O güzel başını, göğsüme yasla!
(Geçmesin günümüz, yasla!)
Düzenleme (ilk sürüm):
O güzel başını, göğsüme yasla!
(Geçmesin günümüz, yasla!)
Videolarımın tümünü, gönül rahât-
    lığı ile indirebilirsiniz.
    Ancak; herhangi bir ortamda ya-
    yımlamanıza, izin yok!


    Telif özgürlüklerim üzerine ->
My big love Aysun
(Avuçlarımda, sıcaklığın var!)
Ulaş'tan, Gizem'e Ezgiler...
Ancak aktarımı, Tan Tankut'un sesinden dinleyeceksiniz.

Güfteyi de, buradaki öykülerden birinde okuyabilirsiniz.

Bestenin ikinci sürümü:
Yâr mı tatlı; sanrın mı?
  Kapldım Yeşilgöz'e!
(İntizâr)
Tasarım
© Erol Sürül | Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.