Tasarım
Tan Tankut'un kökeni


        Dahâ 15 yaşımda iken, Gizem öykülerini, kafamda tasarlamaya başlamıştım. O süreçte, Gizem'in soyadı üzerine, kafa yormamıştım.

Ama Gizem'in, 'baba gibi patronu', o dönemde, 'Tan Tankut' idi.

Tan Tanrıkut hakkındaki karakter tasarımlarımı, şu 50 yaşımdaki uygulamalarımda, aynen aktarıyorum.

Hem deizmi (tanrıbilirlik) andıracak, hem de Türtklük'ü aktaracak bir ad olmalıydı. Böylece, 'Tanrıkut' soyadında karar kılmıştım.

Aradan, çok fazla geçmeden, deizmden uzaklaştım. Böylece, 'Tankut' adını kısaltıp, 'Tankut' yaptım.

Yıllar sonra, Tan Tankut adını da, genişletmeye karar vermiştim.

Doduğumda, bana, 'Tamer' adını takmışlardı.

Buradan esinlenerek, öykülerin ikinci kahramânının adına, son biçimini vermiştim: 'Tan Taner Tankut'.Târih: 25.10.2015 Bölüm: Tasarım
Content Management Powered by CuteNews
Tankut'tan, Aysun'a Ezgiler...
O güzel başını, göğsüme yasla!
(Geçmesin günümüz, yasla!)
My big love Aysun
(Avuçlarımda, sıcaklığın var!)

Videolarımın tümünü, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz.
    Ancak, herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!

Tasarım
© Erol Sürül | Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.